Δεν είχα σεξουαλική δραστηριότητα Σχεδόν ποτέ / ποτέ λίγες φορές (πολύ λιγότερες από τις μισές) Μερικές φορές (περίπου τις μισές) Τις περισσότερες φορές (πολύ περισσότερες από τις μισές) Σχεδόν πάντα Σκορ
0 βαθμοί 1 βαθμός 2 βαθμοί 3 βαθμοί 4 βαθμοί 5 βαθμοί

1. Πόσο συχνά είχατε στύση κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε σεξουαλικής δραστηριότητας*;

*Σεξουαλική Δραστηριότητα: Περιλαμβάνει τα χάδια, τα προκαταρκτικά παιχνίδια, τον αυνανισμό και την συνουσία.

2. Κατά τη διάρκεια σεξουαλικού ερεθισμού*, πόσο συχνά πετυχαίνατε στύσεις τόσο σκληρές που σας επέτρεπαν διείσδυση;

*Σεξουαλικός ερεθισμός: Περιλαμβάνει καταστάσεις όπως το ερωτικό παιχνίδι με την σύντροφο, η χρήση ερωτικών ταινιών – εικόνων, αξεσουάρ, κλπ.

3. Όταν προσπαθήσατε να έρθεις σε σεξουαλική επαφή (συνουσίας*), πόσο συχνά καταφέρατε να διεισδύσετε (εισχωρήσετε) στην σύντροφό σας;

*Συνουσία: Ορίζεται η διείσδυση (εισχώρηση) του πέους στον κόλπο της συντρόφου.

4. Κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επαφής (συνουσίας*), πόσο συχνά καταφέρατε να διατηρήσετε τη στύση σας μετά τη διείσδυση;

*Συνουσία: Ορίζεται η διείσδυση (εισχώρηση) του πέους στον κόλπο της συντρόφου.

5. Κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επαφής (συνουσίας*), ήταν δύσκολο να διατηρήσετε τη στύση σας μέχρι την ολοκλήρωση της συνουσίας;

*Συνουσία: Ορίζεται η διείσδυση (εισχώρηση) του πέους στον κόλπο της συντρόφου.

6. Πόσο εμπιστοσύνη είχατε στον εαυτό σας ότι μπορούσατε να πετύχετε και να διατηρήσετε μία στύση;